0929 247777

Hướng Dẫn Kỹ Thuật Chip Bóng Golf

Để thành thục kỹ thuật chip bóng golf là mối quan tâm của các golfer chuyên nghiệp. Bởi đây là kỹ năng giúp các golfer hoàn thành lỗ golf một cách nhanh chóng. Để thực hiện cú đánh bóng xung quanh Green để tiếp cận lỗ golf một cách nhanh chóng.

Nếu các kỹ thuật chip bóng golf không chuẩn xác, làm bạn tốn thêm gậy hơn trong quá trình đưa bóng vào lỗ golf. Đây là điều mà các golfer không muốn.

Lựa chọn gậy để thực hiện cú chip bòng golf

Việc lựa chọn gậy sẽ xác định cho các bạn chiến lược chip bóng golf. Các golfer phải phân tích khu vực chip bóng xung quanh green để xem xét các yếu tố này. Đối với gậy PW thường dùng để chip bóng xa. Sử dụng gậy SW dùng đánh bóng bổng và đi đoạn ngắn mặt gậy sâu hơi PW

Việc tập luyện thường xuyên với gậy PW và SW sẽ giúp bạn xác định vị trí chính xác bóng lăn. Việc xác định vị trí bóng lăn vô cùng quan trọng vì giúp bóng gần lỗ golf nhất.

Hoặc các bạn có thể xem qua bài viết hướng dẫn dùng gậy Rescue / Hybrid cũng được sử dụng để chip bóng rất hiệu quả.

Tư thế để có thể chip bóng hiệu quả

Đối với chip golf tùy theo khoảng cách xác định chúng ta sẽ có những tư thế chip bóng khác nhau. Với nhu cầu đánh bóng ngoài việc lựa chọn gậy. Thì tư thế đánh bóng giúp bóng đi xa hay đi gần.

Vị trí bóng đặt gần chân phải hơn thì tạo khoảng cách đánh xa hơn. Góc khuỷnh chân phải mở rộng nhiều hơn để gậy dễ dàng tiếp xúc bóng và tạo lực bóng đi xa nhất.

Khi gậy tiếp xúc chúng ta vẫn thực hiện thao tác đóng mặt gậy hay còn gọi lật cổ tay. Như chúng ta xem 04 bước thực hiện chip bóng golf phía trên.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *